De werking van het VOC”Het Reservaat” steunt deels op vrijwilligerswerk.

Naast de verzorgers is er ook de ophaaldienst voor de gevallen waarbij de vinder de patiënt niet zelf naar het VOC kan brengen. In iedere regio van Oost-Vlaanderen zitten wel één of meer medewerkers die voor het transport willen zorgen. Het spreekt vanzelf dat deze mensen maar zelden moeten inspringen. Meestal brengen de vinders graag zelf het dier naar het opvangcentrum, zo kunnen ze trouwens eens de uitgebreide accommodatie zien. Als u ook enkele keren op een jaar wenst een dier voor ons op te halen laat dit dan zeker weten aan ons.

Enkele dierenartsen zijn eveneens bereid om als vrijwilliger mee te werken aan deze revalidatie van wilde dieren. Zij stellen al hun kennis en apparatuur ten dienste van het VOC in de zwaarste gevallen waarbij bijvoorbeeld een operatie onder narcose aangewezen blijkt. Ook de dierenkliniek te Merelbeke helpt ons bij sommige moeilijke gevallen of bij het bepalen van welke medicijnen nodig zijn bij bepaalde probleemsoorten zoals zieke egels.

Steeds meer dieren worden in ons opvangcentrum verzorgd. We zijn dan ook altijd op zoek naar helpende handen. Mensen die een hart voor dieren hebben, van de natuur houden en zich willen inzetten voor een of andere taak mogen steeds met ons contact opnemen.

Vrijwilligerswerk is mogelijk vanaf 16 jaar.

 

Wederkerende taken

Vrijwillige medewerkers kunnen zich engageren voor diverse taken. Ze kunnen zo bv een keuze maken uit onderstaand takenpakket:

 • Onderhoud van de accommodatie
 • Voederteam
 • Ophaaldienst
 • Administratieve taken
 • Activiteiten uitwerken en helpen organiseren
 • ...

De nodige infrastructuur en logistiek (bvb. pc) om deze taken degelijk te kunnen uitvoeren, staan ter beschikking van alle medewerkers. De taken die de vrijwilliger wil uitvoeren, worden op voorhand besproken met de voc-verantwoordelijke, Nick De Meulemeester of met de polyvalent medewerker. De vrijwillige medewerker is tevens bereid, indien nodig, wijzigingen te aanvaarden aan de toevertrouwde taken. Dit gebeurt op basis van wederzijds overleg.

Elke vrijwilliger dient, wanneer die aanwezig is in het VOC, volgende taken te kunnen uitvoeren:

 • mensen ontvangen die een dier binnenbrengen
 • telefonische oproepen beantwoorden


Van vrijwilligers die deel uitmaken van het voederteam, wordt ook verwacht dat zij tussen het voederen door, kooien reinigen en de couveuses proper houden.


Onderhoud van de accommodatie

Naast het voederen en verzorgen van de dieren, moeten deze natuurlijk ook in propere kooien zich kunnen aansterken. Daarom zijn we steeds op zoek naar mensen die een handje willen helpen om al onze kooien zo optimaal mogelijk te houden voor de dieren. Zodat ze netjes zitten, zich niet kunnen kwesten aan gevaarlijke onderdelen...

 

 

 

Voederteam tijdens het kweekseizoen

Vanaf april tot half september worden heel wat vogeljongen, konijnen, hazen, bunzings en andere zoogdieren binnengebracht. Tijdens deze drukke periode worden vrijwilligers ingeschakeld die voederteams vormen. Elk voederteam is verantwoordelijk voor het voederen van de jongen. Er worden drie shiften per dag ingelast:

08u30 – 13u00
13u00 – 18u00
18u00 – 22u00

Deze voederteams maken een wezenlijk deel uit van het opvangcentrum. De meeste nestjongen moeten om de 20 of 30 minuten gevoederd worden. Deze medewerkers spelen dus een cruciale rol in de verzorging en opfok van deze dieren.

 

Ophaaldienst

Er wordt steeds aangedrongen bij de beller om het dier zelf te brengen. Het is voor het VOC onmogelijk om telkens gewonde, zieke of verzwakte dieren op te halen. De medewerkers kunnen het opvangcentrum niet zomaar verlaten. Er dient permanent iemand aanwezig te zijn om de verzorging van de dieren te verzekeren, om gevonden of gewonde dieren te ontvangen en om telefonische oproepen te beantwoorden.

Vrijwilligers kunnen zich echter ook engageren bij de ophaaldienst. Wat houdt deze dienst concreet in? Wanneer een persoon een gewond dier niet zelf naar het opvangcentrum kan brengen, kan de hulp van de ophaaldienst worden ingeschakeld. Er wordt gezocht naar iemand van dit team die in de streek woont van de beller. Deze medewerker gaat het dier ophalen en brengt het naar het VOC, waar de voc-verantwoordelijke de eerste zorgen toedient.

Concreet ziet de procedure er dus als volgt uit:

 • Telefonische oproep
 • Beller kan onmogelijk het dier brengen
 • De voc-verantwoordelijke zoekt via de vrijwilligerslijst iemand op uit de omgeving
 • Er worden telefonisch afspraken gemaakt
 • De vrijwilliger haalt het dier op en brengt het binnen in het VOC

Hoe vaak een vrijwilliger een dier moet ophalen is uiteraard afhankelijk van het aantal oproepen dat het opvangcentrum binnenkrijgt, het aantal vrijwilligers wonende in een bepaalde regio en de mogelijkheid van de voc-verantwoordelijke om het dier al dan niet zelf op te halen.

 

Administratieve taken

Zoals elke vereniging of bedrijf kunnen we slechts een goeie werking hebben mits de nodige administratie. Ervoor zorgen dat alle dieren correct gedocumenteerd worden, dat alle vrijwilligers weten wanneer en waar ze verwacht worden, dat onze leden op de hoogte blijven van onze werking...

 • ontwerpen van affiches of flyers voor activiteiten die georganiseerd worden
 • artikels schrijven voor publicatie in ledentijdschrift
 • lay-out van het ledentijdschrift
 • brieven versturen naar de mensen die een vogel of wild dier binnenbrachten om te laten weten dat het dier terug vrijgelaten werd.
 • gegevens invoeren in map: klinische fiche invullen
 • telefoon beantwoorden
 • archief sorteren
 • ...

 

Activiteiten uitwerken en organiseren

 • meehelpen op opendeurdag of andere activiteiten die de vzw organiseert
 • stand bemannen tijdens evenementen
 • brainstormen over nieuwe activiteiten
 • ledenwerving
 • ...

 

Wat zoeken we nog?

Wat zoeken we en wat is er allemaal te doen?

 • Mensen die zich willen aansluiten bij het vangteam.
 • Een dierenarts die een paar keer per jaar vrijwillig een spil wil plaatsen bij open vleugelbreuken.
 • Tombolaprijzen!
 • Levende (of dode) vissen die als voeder kunnen dienen voor onze visetende dieren.
 • Sponsors die willen adverteren in ons tijdschrift.
 • Medewerkers die (jonge) vogels en zoogdieren willen voederen op een vaste dag in de week. Elk jaar start in mei een heus voederteam met verschillende shiften.
 • Iemand met kennis van vijver- en tuinaanleg.
 • Interessante artikels over vogels en natuurbehoud om te publiceren in ons tijdschrift en/of website.
 • Mensen die sierduiven, ganzen, eenden, Engelse kipjes … willen adopteren.
 • Zeer handige klusjesman voor de renovatie- en verfraaiingswerken.
 • Iemand die af en toe de infostand wil bemannen op festiviteiten of beurzen.
 • Een vrijwillige administratieve hulp.
 • Een boomsnoeier die vrijwillig twee bomen wil snoeien.
 • ...

 

Je ziet, er is wel wat werk te doen bij het VOC. Herken je dus jezelf hierin of lijkt één van die taken jou op het lijf geschreven dan horen wij graag wat van je.

Vul dus snel jouw gegevens in op deze pagina.

 

 

Hopelijk to gauw!?

Deel dit artikel

VOC Merelbeke

Liedermeersweg 14
9820 Merelbeke
Tel 09 230 46 46


Alle dagen open van 8u tot 22u