Honderden meeuwen slachtoffer door hoogspanningskabels van Elia in Oudenaarde.

Eind 2013 en begin 2014 waren er veel meldingen van hoogspanningsslachtoffers ter hoogte van de Doornikse Heerweg te Oudenaarde. We kregen onderstaande gegevens van de vrijwilliger van het VOC , Nico Geiregat . Hij volgt het probleem op , samen met enkele anderen van o.a. natuurpunt Oudenaarde, zodat er concreet bewijsmateriaal is van het aantal slachtoffers. Ze bekijken de trekbewegingen van de meeuwen tussen de donk van Oudenaarde en de omliggende akkers. Buurtbewoners kregen weet van onze organisatie en contacteerden ons. Het probleem sleept al jaren aan maar de buurtbewoners wisten niet waar ze terecht konden met de slachtoffers. De laatste twee weken van december en de eerste twee weken van januari bracht men bijna dagelijks meeuwen met erg gecompliceerde vleugelbreuken binnen.


De meeste slachtoffers vond men bij ochtendlijke controles. Bij verschillende van die controles zag men hoe het merendeel van de vogels in groepen over de leidingen heen vlogen of hun koers tijdig aanpasten door langs de kabels te gaan vliegen. De hoogspanningsleidingen werden te laat gezien en de meeuwen vlogen er tegen. Ook merkte men op dat de meeuwen net op tijd de leidingen zagen waardoor er paniek ontstond en ze uitweken. Hierbij was te horen dat de vogels elkaar soms raakten. De hoogspanningsleidingen bestaan uit 7 kabels of “geleiders” waardoor de vogels in een kluwen van draden terecht komen.

Op een goede maand geeft dit een totaal van een 60-tal slachtoffers die op die plaats gevonden zijn. Dit kan zelfs wat meer zijn als bijvoorbeeld ingecalculeerd wordt dat er predatie is van roofdieren zoals een vos die dagelijks op zulke plaatsen onder hoogspanningskabels of windmolens komen jagen op de gekwetste dieren. 

Het staat buiten kijf dat Vogelbescherming Vlaanderen dit ook opvolgt. Elia is op de hoogte van het probleem en doet onderzoek naar mogelijke oplossingen. Momenteel ziet het er helaas wel zo uit dat het nog lang wachten zal worden vooraleer Elia zelf haar draden zichtbaar maakt met bvb. grote bollen op deze probleemzone van hun net. Het is namelijk een dure operatie die moet gebeuren met helikopters.

 

Eerste jonge vogel van 2014

 

De winter geraakt maar niet uit de startblokken. De zachte temperaturen brengen de natuur in de war. Op 13 januari 2014 kregen we de eerste jonge vogel binnen in het VOC. Iemand uit Merelbeke bracht een jonge turkse tortel binnen. De kat roofde het jong uit het nest. Na grondig onderzoek bleek dat het om een jong ging van ongeveer drie weken oud. De turkse tortel verkeerde in een relatief goede conditie. Nadat het jong geïnstalleerd en gestabiliseerd was, kreeg het zijn eerste voederbeurt. Het is niet uitzonderlijk dat we in de wintermaanden een jonge duif binnenkrijgen maar in januari is wel heel vroeg. De eerste van een lange reeks.

 

 

Vos in Gentse water

‘Een vos in het water was ook nieuw voor ons’JOD

In het Nieuwsblad kon je onlangs lezen over een vos die in het water was gesukkeld en door de Gentse brandweer gered werd. Het volledige artikel kan je hier lezen: Link naar artikel.

 

De vos uit het Gentse water werd enkele dagen later vrij gelaten. Hij werd voorzien met een GPS zender en wordt nu verder opgevolgd door het INBO . Het is de eerste vos in stedelijk gebied die een meerwaarde zal betekenen voor het vossenonderzoek van het INBO (instituut voor natuur en bos uit Geraardsbergen).
 
Bij het INBO las men ook het artikel in de Gentenaar en kwamen zo bij het voc terecht. Al 20 jaar voeren ze vossenonderzoek uit met zenders maar recent met GPS-zenders. De vos werd op de rand van het stedelijk gebied van Gent gelost in een min of meer jachtvrije zone. Het is een mannetje (rekel) die naar alle waarschijnlijkheid dit jaar geboren is. Om de zoveel uren krijgt het INBO per e-mail informatie via de GPS zender . Hij werd ook voorzien van 2 oormerken. Zo gaat de zender bij overlijden van de vos misschien niet verloren. Hopelijk gebeurt dat niet te snel want 9 op de 10 jonge vossen overlijden in het eerste levensjaar wees het onderzoek uit van het INBO. De oorzaak is het verkeer en de hoge jachtdruk.

 

Bessenkalender

Je kan vogels ook op natuurlijke wijze voedsel aanbieden in jouw tuin zonder dat je hiervoor handmatig zaden en ander voedsel moet uitstrooien.


• Bloeien er zonnebloemen in je tuin? Laat de koppen gewoon staan of leg ze gedroogd op de voedertafel.
• Zaai in een hoekje van het gazon wat haver, gerst of tarwe. Maaien is natuurlijk uit den boze.
• Bied vogels gedurende de herfst en winter verse bessen aan door de juiste struiken aan te planten. Een combinatie van meidoorn, sleedoorn en Gelderse roos geeft bessen van juli tot februari.


Bekijk onderstaande bessenkalender en stel een gevarieerd menu op voor jouw tuinvogels. Struiken die tijdens de wintermaanden bessen dragen, trekken eveneens typische wintergasten aan zoals kramsvogel, koperwiek en pestvogel. 

 

Bessenkalendertabel

Met dank aan de collega's van Vogelbescherming Nederland 

VOC Merelbeke

Liedermeersweg 14
9820 Merelbeke
Tel 09 230 46 46


Alle dagen open van 8u tot 22u
 

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!