Het hoeft weinig uitleg dat het handenvol geld kost om onze werking draaiende te houden!

De subsidies van de lokale, provinciale en Vlaamse overheid vormen een basis voor onze werking, waarvoor we meteen onze dank betuigen, maar volstaan bij lange na niet om aan alle financiële noden te voldoen.

 

Je kan het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren te Merelbeke  steunen door je lege cartridges te laten recycleren

Jaarlijks worden er in België nog duizenden lege inktpatronen gewoon in de vuilbak gegooid.

Je printer geeft aan dat het inktpatroon leeg is, maar in feite blijft er steeds een kleine hoeveelheid inkt in het patroon zitten.  Als dit terecht komt bij het huisvuil en nadien in de verbrandingsoven dan ontstaan er giftige dampen die schadelijk zijn voor het milieu.

Wij zamelen deze inktpatronen zelf in en bij grote aantallen gaan deze naar een gespecialiseerde firma die ze hervult. Dit is de beste vorm van hergebruik!

 

Op die manier belanden er heel wat minder giftige inktresten in het milieu, en u geeft ons een financieel duwtje in de rug. VOC Merelbeke ontvangt hiervoor een mooie vergoeding

 

Alle merken mogen ingeleverd worden. Enkel de inktpatronen van gewone fotokopiemachines zamelen we niet in.

Waar kunt u ze inleveren?

  • Bij ons: Liedermeersweg 14, 9820 Merelbeke
  • Misschien jouw school of bedrijf? Geef ons gerust een seintje om verdere afspraken te maken.

 

 

Deel dit artikel