Financiële steun geven kan op het nummer BE 48 737-0106781-27 van VOC “Het Reservaat” Liedermeersweg 14 te 9820 Merelbeke.  Vanaf 15 euro ben je reeds lid.

In ruil daarvoor houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en werking via ons tijdschrift dat driemaandelijks verschijnt.

 

 

Twee keer lid in één vleugelslag

Lid van VOC Merelbeke en van Vogelbescherming Vlaanderen

Het Vlaamse Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren van Merelbeke en Vogelbescherming Vlaanderen worden vaak en niet onterecht in één adem genoemd. Het zijn twee handen op één buik die samen strijden voor een betere bescherming van onze inheemse vogelsoorten en zoogdieren én van hun leefgebieden. Daarom slaan ze ook op het vlak van hun ledenbijdrage de handen in elkaar en stellen ze u graag hun vernieuwde combilidmaatschap voor.

Vanaf nu kunt u voor 25 euro lid worden van zowel Vogelbescherming Vlaanderen als van het Vlaamse Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren van Merelbeke. U steunt hiermee niet enkel de algemene werking van beide verenigingen maar u ontvangt daarenboven hun driemaandelijkse tijdschrift!

Stort vandaag nog 25 euro op rekeningnummer BE61 001-4098773-17 met vermelding ‘nieuw lid vbv + voc Merelbeke’.
Een extra gift voor het opvangcentrum van Merelbeke kan net zoals vroeger overgemaakt worden op het rekeningnummer  BE 48737-0106781-27.

 

Hernieuwing lidgeld

Was u in 2021 lid van onze organisatie en wenst u dat te blijven in 2022 dan stort u het lidgeld van minimum 15 euro op rekening BE 48 737-0106781-27 met vermelding lidgeld 2022.

 
 
Deel dit artikel

VOC Merelbeke

Liedermeersweg 14
9820 Merelbeke
Tel 09 230 46 46


Alle dagen open van 8u tot 22u